آموزش استفاده از سرویس IPsec در آیفونمرحله اول به بخش Settings مراجعه بفرمایید

 


مرحله دوم : روی بخش General کلیک کنید

 

مرحله سوم : گزینه VPN رو کلیک کنید


مرحله بعد مانند تصویر بر روی Add VPN Confguration کلیک کنید

 

مرحله بعد : گزینه IPsec رو انتخاب کنید

لیست سرور ها:

 
نوع سرویس آدرس سرور Secret Key میزان ترافیک
IPsec بعداز خرید در پروفایل کاربری شما نمایش داده میشود 123456 نامحدود
IPsec بعداز خرید در پروفایل کاربری شما نمایش داده میشود 123456 نامحدود
IPsec بعداز خرید در پروفایل کاربری شما نمایش داده میشود 123456 نامحدود

مطابق تصویر زیر موارد خواسته شده را تنظیم کنید


بعداز ذخیره تنظیمات برای اتصال به سرور روی Connect کلیک میکنیم.


مانند همیشه پاسخگوی شما از طریق ایجاد درخواست در بخش پشتیبانی پنل کاربری خود هستیم.